Privacy beleid Windschermenvoorscooters.nl (Onderdeel van AMS Consultancy)

Definities
a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker en / of bezoeker van deze website;
c. Windschermenvoorscooters.nl, Kieler Bocht 69 1 in Groningen, nbsp;KvK nummer: 02095235; 
d. Website: de website wwww.windschermenvoorscooters.nl

Artikel 1 Algemeen
1.1 Dit privacy beleid geeft het beleid aan ten aanzien van de persoonsgegevens van de gebruikers / bezoekers van de website.
1.2 Als gebruiker een bestelling plaatst, heeft Windschermenvoorscooters.nl je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te kunnen houden.

Artikel 2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
2.1 Windschermenvoorscooters.nl slaat de persoonsgegevens van gebruikers op, wanneer een gebruiker een bestelling plaatst. De persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de afhandeling van deze bestelling.
2.2 Wanneer gebruiker zich tot Windschermenvoorscooters.nl wendt met een verzoet tot informatie of een offerte, verwerkt Windschermenvoorscooters.nl de persoonsgegevens om aan dit verzoek te voldoen dan wel om de offerte op te kunnen stellen.
2.3 Met toestemming van gebruiker, gebruikt Windschermenvoorscooters.nl de persoonsgegevens om gebruiker te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Wanneer hier niet langer prijs op wordt gesteld, kan gebruiker dit laten weten door een e-mail te sturen naar onze klantenservice.

Artikel 3 Doorgifte aan derden
3.1 Windschermenvoorscooters.nl zal de persoonlijke gegevens van gebruikers niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
3.2 Daarnaast is Windschermenvoorscooters.nl bevoegd de persoonsgegeven door te geven aan een derde krachtens dit privacy beleid. Windschermenvoorscooters.nl sluit overeenkomsten met deze derden ter waarborg voor de geheimhouding en beveiliging van de persoonsgegevens.

Artikel 4 Cookies
4.1 Windschermenvoorscooters.nl maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.
4.2 Windschermenvoorscooters.nl gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruiker te onthouden en om bepaalde functies uit het bestelproces te kunnen laten functioneren, zoals het virtuele winkelmandje.
4.3 Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Windschermenvoorscooters.nl gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Windschermenvoorscooters.nl heeft hier geen invloed op.
4.4 Gebruiker kan zelf de browser zo instellen dat tijdens bezoeken van de website geen cookies worden ontvangen.

Artikel 5 Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
5.1 Gebruiker heeft het recht de persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens te eisen, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
5.2 Wanneer gebruiker de rechten als bedoelt in artikel 5.1 wil uitoefenen, wanneer gebruiker vragen heeft omtrent het gebruik van voorgenoemde rechten of over het privacybeleid, dient gebruiker contact op te nemen met Windschermenvoorscooters.nl via support@Windschermenvoorscooters.nl

Artikel 6 Bewaartermijn
6.1 Windschermenvoorscooters.nl slaat de persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal 48 maanden op, te rekenen na het laatste bezoek van de website door gebruiker.
6.2 Windschermenvoorscooters.nl is gerechtigd de persoonsgegevens langer te bewaren dan de termijn als genoemd in artikel 6.2 indien dit geschiedt op grond van een wettelijk voorschrift.

Artikel 7 Beveiliging
7.1 Windschermenvoorscooters.nl zal uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan. Wanneer je  een bestelling plaatst, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken. De gegevens van gebruiker zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. 

Artikel 8 Wijzigingen in het privacy beleid
8.1 Windschermenvoorscooters.nl heeft het recht dit privacy beleid te wijzigen.
8.2 Indien Windschermenvoorscooters.nl mocht besluiten de privacy beleid te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit privacy beleid. Windschermenvoorscooters.nl zal gebruiker gedurende een periode van drie maanden met een vermelding op de website op de hoogte brengen van deze wijziging.